top of page
English
epipolar ray
polski
English
polski
promień epipolarny
prosta stanowiąca przecięcie płaszczyzny epipolarnej (patrz: płaszczyzna epipolarna) i płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego.

bottom of page