top of page
English
error
polski
English
polski
błąd
różnica między daną wartością a odpowiadającą jej wartością odniesienia.

Błąd nazywa się prawdziwym, jeśli wartość odniesienia traktowana jest jako prawdziwa.

bottom of page