top of page
English
EUROGEOGRAPHICS
polski
English
polski
EUROGEOGRAPHICS

Stowarzyszenie europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych, i katastralnych, powstałe w roku 2000 w trybie reorganizacji wcześniej utworzonego komitetu CERCO, zrzeszające 63 członków z 46 państw  europejskich (stan z roku 2018), w którym Polskę reprezentuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

EuroGeographics stanowi platformę współpracy tych agencji, zamierzających doprowadzić do ujednolicenia zbiorów podstawowych danych geoprzestrzennych w Europie, zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy pomiędzy członkami na rzecz budowy INSPIRE oraz osiągnięcie interoperacyjności europejskich danych przestrzennych, a przez to wsparcie sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy procesów zarządzania oraz zapewnienia warunków dla zrównoważonego rozwoju.

Luty 2018

JG

bottom of page