top of page
English
European Spatial Data Infrastructure (ESDI)
polski
English
polski
europejska infrastruktura danych przestrzennych
infrastruktura danych przestrzennych (patrz: infrastruktura danych przestrzennych) tworzona na podstawie inicjatywy INSPIRE (patrz: INSPIRE).

bottom of page