top of page
English
European umbRella Organization for Geographic Information
polski
English
polski
EUROGI

organizacja propagująca rozwój informacji geograficznej w Europie, jej członkami są stowarzyszenia i inne organizacje zainteresowane tym rozwojem.

bottom of page