top of page
English
extranet
polski
English
polski
ekstranet
system, którego istotą jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organizacjami, z których każda korzysta z intranetu (patrz: intranet).

bottom of page