top of page
English
face
polski
English
polski
powierzchnia topologiczna
według specyfikacji OGC, a także norm grupy ISO 19100 – 2-wymiarowy topologiczny element prosty, którego geometryczną realizacją jest powierzchnia (patrz: powierzchnia).

Geometryczną realizacją powierzchni topologicznej jest powierzchnia (surface).

Granicą powierzchni topologicznej jest zbiór skierowanych krawędzi należących do tego samego kompleksu topologicznego i powiązanych z tą powierzchnią topologiczną poprzez operacje wyznaczania brzegu.

bottom of page