top of page
English
feature catalogue
polski
English
polski
katalog obiektów przestrzennych
katalog zawierający definicje i opisy typów obiektów przestrzennych, ich atrybutów i relacji, razem z operacjami, które na tych obiektach mogą być wykonywane.

bottom of page