top of page
English
FIG - International Federation of Suryeyors
polski
English
polski
FIG

Międzynarodowa Federacja Geodetów, której członkiem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

bottom of page