top of page
English
flight planning
polski
English
polski
projekt nalotu fotogrametrycznego
w fotogrametrii lotniczej warunki techniczne wykonania bloku zdjęć (patrz: blok zdjęć) danego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem danych geometrycznych określających sposób pokrycia obszaru zdjęciami oraz danych nawigacyjnych wyznaczających trasy (osie) nalotu.

bottom of page