top of page
English
forbidden areas
polski
English
polski
tereny zamknięte
tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

bottom of page