top of page
English
format
polski
English
polski
format
sposób organizacji danych stosowany w celu ich zapisania, transferu, lub wizualizacji, np. format JPEG (patrz: JPEG).

bottom of page