top of page
English
functional analysis
polski
English
polski
analiza funkcjonalna
systematyczny opis i analiza funkcji realizowanych w systemie istniejącym lub projektowanym.

bottom of page