top of page
English
Galileo
polski
English
polski
Galileo
stopniowo rozwijany system wyznaczania pozycji, stanowiący europejski odpowiednik GPS (patrz: GPS).

Jest systemem cywilnym, kompatybilnym z GPS i współdziałającym z rosyjskim systemem GLONASS (patrz: GLONASS).

Przewiduje się odpłatność usług, z wyjątkiem powszechnie dostępnego, stosunkowo mało dokładnego określania pozycji, prędkości i czasu.

bottom of page