top of page
English
gauss-krüger projection
polski
English
polski
odwzorowanie gaussa-krügera
odwzorowanie kartograficzne (patrz: odwzorowanie kartograficzne) walcowe równokątne, które polega na odwzorowaniu strefy elipsoidy ziemskiej ograniczonej południkami, najczęściej o szerokości strefy równej 3°, na pobocznicę walca eliptycznego o osi znajdującej się w płaszczyźnie równika.

Odwzorowanie to jest stosowane w Polsce (patrz: Państwowy System Odniesień Przestrzennych) .

bottom of page