top of page
English
general feature model
polski
English
polski
model ogólny wyróżnienia
w specyfikacjach OGC – model (a ściślej metamodel) typu wyróżnienie (feature).

Wyróżnienie może mieć własności, którymi mogą być atrybuty, operacje i powiązania. Każde wyróżnienie może mieć pewną liczbą atrybutów i część z nich może być atrybutami geoprzestrzennymi (geometrycznymi lub topologicznymi). Wyróżnienie (feature) nie jest zdefiniowane w sensie pojedynczej geometrii, ale raczej jako obiekt mający istotne znaczenie w obrębie określonej dziedziny rozważań. Jedna lub więcej z pośród właściwości wyróżnienia może mieć sens geoprzestrzenny.

Akronim: GFM
Synonim: ogólny model wyróżnienia
Porównaj: dziedzinowy model wyróżnienia (patrz: dziedzinowy model wyróżnienia)

bottom of page