top of page
English
geocoding
polski
English
polski
geokodowanie
proces określania położenia obiektów względem przyjętego układu współrzędnych, najczęściej polega na obliczaniu współrzędnych geograficznych na podstawie innych danych geograficznych, np. adresów pocztowych.

bottom of page