top of page
English
geodemographics
polski
English
polski
geodemografia
dział marketingu zajmujący się przestrzennym rozmieszczeniem klientów, potencjalnych klientów i miejsc sprzedaży.

bottom of page