top of page
English
geodetic meridian
polski
English
polski
południk geodezyjny
w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości długości geodezyjnej L = const.

bottom of page