top of page
English
geodetic network
polski
English
polski
sieć geodezyjna
wyodrębniony zbiór punktów osnowy geodezyjnej (patrz: osnowa geodezyjna), których pozycje (patrz: pozycja) zostały określone w wybranym systemie odniesień przestrzennych według jednolitych metod i standardów projektowania, pomiaru oraz numerycznego opracowania sieci.

bottom of page