top of page
English
geodetic parallel
polski
English
polski
równoleżnik geodezyjny
w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości szerokości geodezyjnej B = const.

bottom of page