top of page
English
geographical data
polski
English
polski
dane geograficzne
dane (patrz: dane), dotyczące obiektów geograficznych (patrz: obiekt geograficzny).

bottom of page