top of page
English
geographical information science
polski
English
polski
nauka o informacji geograficznej
Dyscyplina naukowa zajmująca się informacją geograficzną oraz metodyką jej pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i przedstawiania z zastosowaniem technologii informatycznych. Znana jest pod akronimem GIScience wprowadzonym celem odróżnienia od GIS czyli systemów informacji geograficznej traktowanych jako systemy oprogramowania.

Luty 2018

JG

bottom of page