top of page
English
geoinformation society
polski
English
polski
społeczeństwo geoinformacyjne
społeczeństwo szeroko korzystające z geoinformacji, która jest uzyskiwana za pomocą powszechnie dostępnych usług infrastruktury geoinformacyjnej.

bottom of page