top of page
English
geoinformation system
polski
English
polski
system geoinformacyjny
system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geoprzestrzennych.

bottom of page