top of page
English
geoportal
polski
English
polski
geoportal
witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych (patrz: usługi danych przestrzennych).
W ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej definiuje się geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako system teleinformatyczny wykorzystujący środki komunikacji elektronicznej, zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tej infrastruktury.

bottom of page