top of page
English
geospatial information
polski
English
polski
informacja geoprzestrzenna
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (patrz: dane geoprzestrzenne).

bottom of page