top of page
English
gerrymandering
polski
English
polski
wyborcza geografia
rozmyślne ustalanie granic okręgów wyborczych w sposób dający preferencję określonej partii lub określonemu kandydatowi i przyczyniający się do uzyskania sukcesu wyborczego.

bottom of page