top of page
English
global monitoring for environment and security (gmes)
polski
English
polski
globalny monitoring dla środowiska i bezpieczeństwa
program Komisji Europejskiej prowadzony przy współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), który ukierunkowany jest na ciągłe monitorowanie środowiska oraz dostarczanie danych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej.

Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy GMES i inicjatywą INSPIRE (patrz: INSPIRE).Od roku 2012 program ten nosi nazwę Copernicus.

bottom of page