top of page
English
graph
polski
English
polski
graf
w specyfikacjach OGC – zbiór węzłów (patrz: węzeł), z których część jest połączona ze sobą krawędziami (patrz: krawędź).
W grafach stosowanych w systemach geoinformacyjnych pary węzłów mogą być połączone więcej niż jedną krawędzią i poszczególne krawędzie mogą mieć oba końce w tym samym węźle. W uwagi na topologiczną naturę elementów grafu, może być on traktowany jako kompleks topologiczny (patrz: kompleks topologiczny).

bottom of page