top of page
English
grid
polski
English
polski
siatka


1) siatka nazywana gridem, utworzona przez co najmniej dwa zbiory krzywych, w taki sposób, ze krzywe każdego zbioru przecinają krzywe innego zbioru w sposób algorytmiczny i dzielą przestrzeń na komórki,
2) teselacja utworzona z kwadratów,
3) w INSPIRE system siatki georeferencyjnej (patrz: systemy siatek georeferencyjnych).

bottom of page