top of page
English
habitats and biotopes
polski
English
polski
siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary geograficzne odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą i funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjącym na nich organizmom; obejmują obszary lądowe i wodne z wyróżniającymi się cechami geograficznymi, abiotycznymi i biotycznymi, w całości naturalne lub półnaturalne.

bottom of page