top of page
English
hard copy
polski
English
polski
kopia trwała
kopia wyświetlanego obrazu uzyskana w urządzeniu wyjściowym na materiale trwałym, np. na papierze.

bottom of page