top of page
English
horizontal angle
polski
English
polski
kąt poziomy
kąt mierzony w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez stanowisko instrumentu geodezyjnego, zawierający się pomiędzy rzutami na tę płaszczyznę dwóch linii celowania stanowiących odpowiednio lewe i prawe ramię kąta.

bottom of page