top of page
English
HTTP - HyperText Transfer Protocol
polski
English
polski
HTTP
protokół transmisji hipertekstu stosowany w WWW (patrz: WWW).

bottom of page