top of page
English
identification
polski
English
polski
identyfikacja
jednoznaczne oznaczanie każdego egzemplarza encji, za pomocą odpowiedniego identyfikatora, którym może być atrybut lub grupa atrybutów encji.

bottom of page