top of page
English
image correction
polski
English
polski
korekcja obrazu
wprowadzenie poprawek ze względu na błędy radiometryczne, spektralne, geometryczne i inne.

bottom of page