top of page
English
index map
polski
English
polski
mapa skorowidzowa
mapa przedstawiająca granice lub zasięgi obiektów oraz ich identyfikatory, może w szczególności pokazywać pokrycie pewnego obszaru mapami określonego rodzaju.

bottom of page