top of page
English
information theory
polski
English
polski
teoria informacji
dziedzina wiedzy zajmująca się miarą informacji (patrz: miara informacji) oraz jej właściwościami.

bottom of page