top of page
English
inner orientation
polski
English
polski
orientacja wewnętrzna
określenie położenia środka rzutów w stosunku do płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego; potrzebne są do tego celu 3 parametry: dwie współrzędne tłowe (patrz: współrzędne tłowe) środka rzutów oraz jego odległość od płaszczyzny zdjęcia (stała kamery) właściwa danej kamerze fotogrametrycznej (patrz: kamera fotogrametryczna).

bottom of page