top of page
English
instantiate
polski
English
polski
tworzyć instancję
w INSPIRE, tworzyć obiekt zgodny z definicją, atrybutami, rolami asocjacji i ograniczeniami przyporządkowanymi typowi, dla którego instancja jest tworzona.

bottom of page