top of page
English
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
polski
English
polski
ISPRS
Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, organizacja mająca na celu rozwój współpracy międzynarodowej dla postępu fotogrametrii i teledetekcji oraz ich zastosowań.

bottom of page