top of page
English
interval scale
polski
English
polski
skala interwałowa
według normy ISO 19108, skala o dowolnym początku, która umożliwia porządkowanie wartości oraz określanie odległości między nimi.

bottom of page