top of page
English
isotropic
polski
English
polski
izotropowy
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności niezależne od kierunku.

bottom of page