top of page
English
land administration
polski
English
polski
administracja nieruchomościami
systemy i procesy rejestracji i dostarczania informacji o własności, wartości i użytkowaniu nieruchomości w zakresie niezbędnym m.in. dla planowania przestrzennego, rozwoju wsi, budownictwa, gospodarki nieruchomościami, rynku nieruchomości i podatku od nieruchomości. Termin ten, upowszechniony przez grupę ekspertów działających pod egidą Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ w latach 1993-1996, wiąże się bezpośrednio z pojęciami katastru wielozadaniowego oraz systemu informacji o terenie (patrz: system informacji o terenie).

bottom of page