top of page
English
land information
polski
English
polski
informacja o terenie
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych o terenie (patrz: dane o terenie).

bottom of page