top of page
English
lateral overlap
polski
English
polski
pokrycie poprzeczne
wzajemne pokrycie dwóch sąsiednich szeregów zdjęć (patrz: szereg zdjęć), fotogrametrycznych w bloku zdjęć (patrz: blok zdjęć), wyrażane w procentach.

Dwa kolejne szeregi nałożone na siebie dla pokazania pokrycia poprzecznego (ok. 30%).
bottom of page