top of page
English
leading authority
polski
English
polski
organ wiodący
naczelny lub centralny organ administracji publicznej, który koordynuje prace i zapewnia realizację ustawy w zakresie określonego tematu danych przestrzennych.

bottom of page