top of page
English
link
polski
English
polski
połączenie
w INSPIRE, krzywoliniowy element sieci reprezentujący jednolitą ścieżkę i łączący dwa położenia, które mogą stanowić węzły tej sieci.

bottom of page