top of page
English
map projection
polski
English
polski
odwzorowanie kartograficzne
metoda przedstawienia na płaszczyźnie części lub całości powierzchni kuli lub elipsoidy obrotowej jako geodezyjnych modeli Ziemi.

Ponieważ nie jest możliwe jednoczesne zachowanie bez zniekształceń odległości, kątów i pól powierzchni, stosuje się, zależnie od przeznaczenia, odwzorowania o różnych wielkościach i różnym rozkładzie zniekształceń.

Odwzorowania powstają przez rzutowanie na płaszczyznę, powierzchnię walca lub stożka; mogą też być określane w sposób nie mający prostej interpretacji geometrycznej.

bottom of page